עברית / العربية English
         
 
 

 


 
 
News & Updates
בקרוב יעלה אתר אינטרנט חדש לחממה החברתית
---------------------------------------------------
פורסמו שמות הזוכים והתמונות בתחרות הצילום בעיר עכו!
לצפייה לחצו כאן
---------------------------------------------------
מוזמנים להתעדכן בדף הפייסבוק שלנו!
להצטרפות לחצו
---------------------------------------------------
לקריאה נוספת, בקרו אותנו בבלוג החממה החברתית
לכניסה לחצו כאן
---------------------------------------------------
       > התחדשות עירונית
דף הבית >> פרויקטים >> משלבי עשייה >> התחדשות עירוניתהתחדשות עירונית  |  ד"ר אפרת איזנברג, אדר' טל קולקה, מור שילון  |  סמסטר אביב תשע"ה

  
המושג התחדשות עירונית הפך שם גנרי האוגד מספר אסטרטגיות גלובליות המיושמות כמעט ללא אבחנה והתאמה לצרכים המקומיים בערי העולם. מטרתן של האסטרטגיות היא הנעת תהליכים פיזים, חברתיים וכלכליים לשם הטבה, שיפור ופיתוח אזורים שונים בעיר. התומכים טוענים שהתחדשות עירונית הינה חלק ממחזוריותה הטבעית של העיר, מחזוריות של התיישנות והתחדשות. המקטרגים טוענים שהתחדשות עירונית היא חלק ממכבסת מילים המסתירה נהייה אחר ג'נטריפיקציה של שכונות ואזורים ופריפריאליזציה מתמשכת של העוני.

ביקשנו לבחון את הגישות והאסטרטגיות להתחדשות עירונית בישראל, בהקשר של שינוי עירוני כלכלי ופוליטי ברמת כוחות המקרו, לצד הקשרים מקומיים. מחקרנו עוסק במרווח שבין התכנון למציאות באמצעות העמקה בנקודות המבט של השחקנים השונים במקום וביחסי הכוח ביניהם.

במהלך הקורס עבדו הסטודנטים בצוותים וחקרו שש אסטרטגיות שונות של התחדשות עירונית. הסטודנטים למדו ובחנו את המקומות ואת תהליכי ההתחדשות העירונית הקורים בהם באמצעות למידה של חומרים תיאורטיים, תכניות, מסמכי מדיניות, סקרים, ראיונות עומק ומפגש בלתי אמצעי עם המקום.  בסוף הסמסטר לקראת ניסוח אחרון של ניירות העמדה קיימנו שולחן עגול לצורך דיון בין החוקרים לבין עמיתים, אנשי מקצוע, בעלי תפקידים ונציגי תושבים.

בהמשך לניירות העמדה ומתוך התובנות המובאות בהם, יצר כל אחד מצוותי העבודה "תוצר" בעל אופי מעשי בנסיון לתת מענה לבעיות ולצרכים בתהליך ההתחדשות העירונית אותו חקרו.
 
התחדשות עירונית באמצעות מגורים מקרה חביבה רייך: עבודה המתחקה אחר תהליך ההתחדשות המסיבי ברחוב חביבה רייך באמצעות עיבוי בינוי ותמ"א 38, על השפעותיו והשלכותיו על המרקם העירוני והחברתי, ומציעה תובנות ומסקנות מעניינות וחשובות כמו גם כלים למימושן. התוצר המעשי של עבודה זו הוא אתר אינטרנט המרכז ומנגיש עבור כל בעלי העניין, ובראש וראשונה עבור התושבים, את כל המידע אותו אספו הסטודנטים בעבודתם על תהליך ההתחדשות בחביבה רייך. עבודה זו זכתה במקום הראשון בתחרות התכנון החברתי של החממה החברתית לדיור וקהילה בפקולטה לאדריכלות בטכניון. קטע מתוך נימוקי השופטים: "פרויקט בעל חשיבות יוצאת דופן. הפרויקט בוחן לעומק התחדשות עירונית תוך כדי התהליך. בתשומת לב רבה לתהליך התכנון, לדיירי המקום, לאילוצים הטכניים והכלכליים וגם להשלכות החברתיות יצרו הסטודנטים עבודה מעמיקה שיכולה להעשיר לא רק את הסטודנטים אלא גם את הרשות המקומית בהבנת ההשלכות של פרויקט כזה ובפרט את תושבי המקום".

קישור לאתר

התחדשות מרכזי ערים - העיר התחתית בחיפה: עבודה העוסקת בשאלה כיצד ובאילו אמצעים ניתן לבצע התחדשות עירונית בת-קיימא בעיר התחתית, ומציעה קווים מנחים וכלים מעשיים להתמודדות עם שאלה זו. בעבודה זו מציגים הסטודנטים התבוננות מפורטת על מהלכי ההתחדשות העירונית בעיר התחתית בשנים האחרונות, תוך התמקדות במקומה ובתפקידה של מינהלת העיר התחתית בהתחדשות המרחב. אחת המסקנות העיקריות של העבודה היא חשיבותו המכרעת של קצב ההתחדשות העירונית והשלכותיו על המרחב הפיסי והאנושי. לפיכך מוצג בעבודה זו תפקידה העיקרי  והקריטי של המינהלת בוויסות קצב הפיתוח. התוצר המעשי של עבודה זו הינו מסמך עבודה עבור עיריות שמטרתו לעזור בפיתוח צעדי מדיניות לשליטה ולוויסות קצב ההתפתחות העירונית.

התחדשות מוטת קהילה - קהילות המשימה בהדר בחיפה: עבודה זו בוחנת את האסטרטגיה של קהילות משימה כמחוללות התחדשות עירונית. זאת באמצעות מיפוי של רשת קהילות המשימה הפועלות בהדר ובחינה של פועלן והשפעתן לאור המטרות שנוסחו על-ידי ועדת היגוי עירונית בשנת 2001 עבור שכונת הדר. אחת ההמלצות העיקריות בעבודה זו היא חשיבה וניסוח מחודשים של החזון והמטרות שייעשה בהשתתפות של כלל הקהילות והתושבים החיים כיום, יותר מעשר שנים מאז תחילת התהליך בהדר.
התוצר המעשי של עבודה זו נותן מענה לאחת הבעיות אותן מצאו הסטודנטים בעבודתם בהדר - תקשורת חסרה בין תושבי הדר לבין המינהלת וגופי העירייה השונים.  הזכותון נועד לשרת את התושבים ביצירת יחסי שותפות הדדית בין כל תושבי הדר ובין העירייה בתחזוקה ובשמירה על המרחב הציבורי בשכונה.

התחדשות איזורי תעסוקה ומסחר – אזור התעשיה החדש בראשון לציון: עבודה זו בחנה את אזור התעשיה החדש בראשון לציון, את הצלחותיו וכשלונותיו ואת תיפקודו היומיומי כאזור עירוני ומטרופוליני, ודרכו את אסטרטגיית עיריית ראשון לציון בנוגע לפיתוח אזורי תעשיה, מסחר, תעסוקה ופנאי ככלי להתחדשות ופיתוח עירוני. בנייר העמדה מציעים הסטודנטים עקרונות וקווים לתכנון מחודש של אזור התעשיה, לחיבורו לרקמה העירונית ולאופן ניהולו כמתחם תעסוקה, מסחר פנאי. זאת מתוך הבנה שאזור התעשיה החדש של ראשון לציון יכול וראוי שיהיה בעל השפעה משמעותית על התחדשות ופיתוח של ראשון לציון העיר כולה. כתוצר מעשי שיש בו תרומה לתחילתה של יצירת זהות מרחבית כוללת לאזור התעשיה יצרו הסטודנטים "מפה אינטראקטיבית" של אזור התעשיה אשר מכילה שכבות של מידע וידע.

התחדשות באזורי מגורים - בשכונת ג'סי כהן בחולון: בעבודה זו חקרו הסטודנטים את  שכונת ג'סי כהן העומדת על סיפו של תהליך התחדשות עירונית. עבודתם בוחנת מדוע תהליך שכזה טרם יצא אל הפועל בשכונה, ומציעה כיצד כדאי יהיה לבצע התחדשות עירונית על מנת להגדיל את הסיכוי שתתרחש במהרה ובצורה המיטבית ביותר עבור תושבי השכונה.
עיקרי התובנות וההמלצות של נייר העמדה מתייחסים לצורך עמוק בבניית אמון בין תושבי השכונה לעירייה כתשתית הכרחית לתהליך התחדשות עירונית פיסית.
 
התחדשות באמצעות מיתוג ותרבות - בחולון: בעבודה זו חקרו הסטודנטים את הבחירה של עיריית חולון באסטרטגיית התחדשות עירונית באמצעות תרבות ובאמצעות מיתוגה של חולון כעיר הילדים והעיצוב. עבודה מנסה להעריך את עומקה וטיבה של האסטרטגיה הזו, את מידה הצלחתה והשפעתה על תושבי העיר. אחת המסקנות העיקריות של עבודה זו היא שחלק גדול מהמשאבים ומהשינוי של מדיניות עירונית זו מופנה כלפי חוץ ותושבי חולון אינם נהנים באופן ישיר ומלא מהצלחתה. על-כן הן ההמלצות של נייר העמדה והן התוצר המעשי – תבנית לשלטי חוצות המרכזים את הפעילויות התרבותיות המתקיימות בחודש נתון ברחבי העיר, מכוונים לתת מענה לסוגיה הזו.
 
 לצפייה בחוברת המסכמת של הקורס לחץ כאן

 


2013© כל הזכויות שמורות ל “החממה החברתית דיוור וקהילה”
לייבסיטי - בניית אתרים